EDS-Quattro
   EDS - 4000 (Quattro)
 Външен датчик за обем - 90°-180°, 15м
 Двоен Dual Quad PIR елемент
 Оптичен антимаскинг
 ASIC цифрова технология
 Елиминира домашни любимци до 55кг.
 IP 65 защита
 Възможност за промяна на насочеността на всеки един от датчиците спрямо основата
 Отговаря на ЕN50131 категория-3
 
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне