GBD
 
   GBD II
 Шок и/или акустичен датчик
 ASIC цифрова технология
 Анализ на две честоти
 Индикация за памет
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
   GBD Plus
 Шок и/или акустичен датчик
 ASIC цифрова технология
 Анализ на две честоти
 Индикация за памет
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN