Серия SRP
   SRP PET-2
 Датчик за обем 105°, 10м  
без мъртва зона
 за домашни любимци до 20кг.
   SRP PET-4
 Датчик за обем 105°, 10м  
без мъртва зона
 за домашни любимци до 40кг.
    GENIUS Plus
 Два Quad PIR елемента
 ASIC цифрова технология
   SRP Plus
 Датчик за обем - 90° , 15м
 Мини дизайн
    SRP-100
 Датчик за обем 105°, 18м
  без мъртва зона
    SRPDT-15
 Датчик за обем 105°, 18м
  без мъртва зона комбиниран с
  микровълнов датчик
    SRPG-2
 Датчик за обем 105°, 18м
  без мъртва зона комбиниран с
  акустичен и шок датчик
    TLC-360
 Таванен датчик за обем  360°
   SRP PET Plus
 Датчик за обем - 90° , 15м
 за домашни любимци до 25кг.
 Мини дизайн
 
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне