VIB-2000
   VIB-2000
 Вибрационен датчик(шоксензор)
 ASIC цифрова технология
 Отговаря на ЕN50131 категория 2 и 3
 
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне