Дистанционни модули
 
   HELP4 и HELP5 са системи от радиоуправляем микропроцесорен блок с един или два релейни изхода 15А и едно, две или повече дистанционни управления, с по 2 бутона. Предназначени са за вграждане в различни охранителни системи като паник бутон и други устройства за дистанционно подаване на команди.
  Модули за дистанционно управление HELP4 , HELP5