Други
FW - RMT
 Дистанционно управление                                
DTMF-декодер
 90sec.запис на съобщения за алармени или контролни събития
 Записи на гласови съобщения с гласов програматор
D-LINK
 Кабел за връзка на         
алармена система
CROW с компютър
CROW - кутия
 Поликарбонатна    кутия с лустър клема
FW - RCV
 Безжичен приемник,съвместим с всички безжични аксесоари Free Wave
FW - PANIC
 Безжичен паник бутон
GSM-модул
 Известяване чрез SMS
или комуникатор към
всякакви централи,
програмиране с телефон
 
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне