Elite 32/64
  Контролен панел Elite 32/64

  - 32/64 хардуерни зони чрез 2 хардуерни
  разширителя
  - делима на 4 части
  - комуникатор
  - до 8 телефонни номера
  - до 64 радио канала/ключа/
  - до 100 потребителски кода
  - 8 напълно програмируеми изхода
  - памет за 256 събития
 

  - мониторинг на телефонната линия

  - възмойност за автоматично включване и
  изключване