Обемни датчици
 
Ултразвуков обемен датчик

Ултразвуков обемен датчик. Охранява вътрешността на автомобила. При движение във вътрешността на автомобила, системата включва еднократен алармен цикъл при всяко задействие на датчкика. Възможност за включване към всички видове алармени системи.
Микровълнов обемен датчик

Микровълнов обемен датчик. Охранява вътрешността и околността на автомобила. При движение около автомобила, системата издава кратки предупредителни сигнали, при движение във вътрешността на автомобила системата включва еднократен алармен цикъл при всяко задействие на датчкика.