Runner 4/8
Контролен панел Runner 4/8

  - от 4 до 8 хардуерни зони
  - комуникатор
  - делима на 2 части
  - PGM
  - LCD клавиатура
  - 4 напълно програмируеми изхода
  - до 100 потребителя