Runner Blue
                       Runner Blue

    RunnerTM са контролни панели и аксесоари ,които предоставят големи възможности на инсталатори
    и потребители да използват широк спектър от жични и безжични устройства за охрана.                    
    Серията RunnerTM предлага невероятни възможности за решаване на проблемите във сигурността.
    Новата серия на контролни панели на CROW предлагат много нови приложения:
   
    -до 100 потребителя & 80 дистанционни
    -падащо меню за лесно програмиране и преглед на събития
    -жични и безжични приложения
    -разделяне на две независими части със самостоятелно включване под охрана
    -автоматично вземане/снемане от охрана и активиране на изходи   
    -nall back опция
    -контрол на достъп с четец
    -лесно инсталиране и програмиране с LCD клавиатура
    -лесно инсталиране и програмиране на всички безжични компоненти и аксесоари