Продукт Опаковка Цена с ДДС
SELENIA GOLD SAE 10 W-40
Синтетично масло с подходяща формула за двигатели с бензинова и дизелова тяга от последно поколение. Маслото осигурява абсолютна защита на двигателя при бързо променящ се режим на работа.

5L

----
SELENIA TD SAE 10 W-40
Синтетично масло за дизелови двигатели с турбокомпресори с директно и индиректно впръскване на горивото. Предпазва отлагането на нагари.

5L

----
SELENIA PERFORMER SAE 5 W-40
Синтетично масло с висок вискозитетен индекс, който предпазва бензиновия и дизелов двигател при температурни разлики. Идеално за двигатели с алтернативно гориво (метан и LGP). Удължава живота на катализатора.

5L

----
SELENIA WR SAE 5 W-40
Синтетично масло за ново поколение дизелови двигатели.Специално разработен продукт на световно ниво за HDI двигатели, работещи в екстремни температурни условия.

5L

----
SELENIA 20К SAE 10 W-40
Специално разработено синтетично масло като формула за автомо-билите Fiat и Lancia с бензинови двигатели. Същите показатели от-говарят на марката SELENIA 20K ALFA ROMEO. Препоръчва се от производителя за автомобилите Alfa Romeo с бензинов двигател.

5L

----
SELENIA STAR SAE 5 W-40
Синтетично масло с висок вискозитетен индекс, позволяващ защита на двигателя при температурен стрес, пораждащ се при спортни изяви. Благодарение на специално изработената формула, позволяваща поддържане на постоянен вискозитет, независимо от температурните разлики, е наречено масло на бъдещето.

5L

----
VS VISION SAE 15 W-50
Нова разработка на минерално масло за бензинови и дизелови двигатели с различна мощност, пригодено за работа в условия на големи температурни разлики.

5L

----
VS GAS SAE 15 W-40
Високоградусно минерално масло, специално разработено за двигатели, работещи на гас (LGP и метан) специфичната му формула гарантира предпазване на двигателя при така нареченото "сухо изгаряне", като не само предпазва, но и почиства отлаганията.

5L


----
HPX SAE 20 W-50
Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели. Идеално за коли с катализатор и най- вече за износени двигатели, при които намалява разхода на масло до 50%, намалява пушека и увеличава ефекта на смазване.

5L

----
SELENIA SPORT SAE 5 W-20  /  SAE 10 W-60
Масло създадено, за да гарантира добро функциониране на дви-гателя при спортни изяви и при условия на максимално натоварване. Selenia Sport осигурява перфектна защита дори и при високи тем-ператури и е масло, което позволява да се постигне максимална сигурност и изключителни резултати. Интервал на смяна 10 000 км.

5L


----

SELENIA DIGITECH SAE 0 W-30
Двигателно масло, което благодарение на пълната синтетика и специални добавки, предоставя максимална защита на бензиновите и дизеловите двигатели, като удължава интервала на смяна. Намалява износването на двигателя, гарантирайки понижаване на консумацията и доброто му функциониране, дори и при екстремни климатични условия.

5L

----
SELENIA RACING SAE 10 W-60
Selenia Racing е двигателно масло, което е създадено специално за прилагане  при състезания и спортни изяви. Отличава се с максимална издръжливост на температурни промени.

5L

----
SELENIA TOURING SAE 5 W-50
Синтетично двигателно масло с изключителен вискозитет,създадено за последното поколение бензинови и дизелови двигатели от всяка-кав клас и мощност.Позволява максимално да се използва отделяна-та мощност и защита на двигателя при всякакви условия на работа.

5L

----

----