ДВИГАТЕЛНИ МАСЛА
Продукт Описание Опаковка Цена с ДДС
QUARTZ
INEO ECS
5W30
Масло от новата генерация Low SAPS. Специално разработено за двигателите на Пежо и Ситроен. Спестява гориво и оптимизира работата на системите за обработка на изгорелите газове. 1L

5L
31,68 лв.

115,00 лв.
QUARTZ
INEO
5W30
Масло от новата генерация Low SAPS. Специално разработено за двигателите на VW Group.
Оптимизира работата на системите за обработка на газовете.
1L

60L
33,33 лв.

1452,00 лв.
QUARTZ
INEO MC3
5W30
Масло от новата генерация Low SAPS. Специално разработено за двигателите на BMV и Mercedes-Benz.
Оптимизира работата на системите за обработка на газовете.
1L

5L
38,00 лв.

143,16 лв.

QUARTZ
ENERGY 9000
0W30
100% синтетично масло с изключителни харак-теристики, предназначено за бензинови и дизелови двигатели. Осигурява незабавно смазване на дви-гателя, улеснен старт при студено време, оптимално почистване и защита срещу износване. Намаляване
на вредните емисии и консумацията на гориво.


1L


30,00 лв.

QUARTZ
9000 FUTURE
5W30

Горивоспестяващо (Fuel Economy) масло за бензинови и дизелови двигатели, произведено по синтетична технология. Изключителна формула, благодарение на отличните добавки и синтетичната технология. Осигурява незабавно смазване на двигателя, улеснен старт при ниски температури, защита от износване и при много високи работни температури.
1L


5L

28,16 лв.


135,00 лв.

QUARTZ
RACING
10W50

Масло, произведено по синтетична технология, разработено да посрещне екстремалните условия на работа на двигателя по време на състезания. Подходящо както за дизелови, така и за бензинови двигатели. Отлична устойчивост при много висока температура, отлична защита срещу износване, много добра устойчивост срещу окисление.

1L


36,62 лв.

QUARTZ
9000
5W40
Масло, произведено по синтетична технология за бензинови и дизелови двигатели, позволява удължен интервал на смяна съгласно изискванията на производителя. Изключителна защита на двигателя и удължаване на живота му. 1L
4L
208L
23,50 лв.
82,00 лв.
3810,00 лв.
QUARTZ
7000
10W40
Двигателно масло с нова подобрена формула "2008", базирана на синтетичната технология. Природата на основата и синтетичните добавки придават на това масло изключителни качества. 1L
4L
208L
16,50 лв.
58,80 лв.
2733,00 лв.
QUARTZ
5000
15W40
Минерално масло за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Почиства и защитава двигателя. 1L
4L
208L
15,92 лв.
50,88 лв.
2157,00 лв.
QUARTZ
5000
20W50
Минерално масло за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Осигурява добро смазване при нормални условия на експлоатация. 1L
4L
208L
14,32 лв.
45,07 лв.
1952,00 лв.
   
ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА
TRANSMISSIONBV 75W-80 Масло, специално изработено за ръчни скоростни кутии на леки автомобили. 1L
18,07 лв.


TRANSMISSIONFE 75W-90
Горивоспестяващо (Fuel Economy) синтетично трансмисионно масло с изключителни характеристики, разработено да отговори нйа концепцията за синхронизирани и несинхронизирани, ръчни скоростни кутии, оси и валове, редукционни зъбни колела. 1L

20L

208L
39,90 лв.

750,96 лв.

5858,11 лв.

FLUIDE AT 42
Течност за автоматични и полуавтоматични трансмисии и преобразуватели на въртящ момент на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, когато производителя изисква ATF GM DEXRON III.
1L

13,60 лв.

TRANSMISSIONT1 75W-80
Горивоспестяващо (Fuel Economy) полусинтетично масло с изключителни характеристики за скоростни кутии. Специално се препоръчва за камиони и автобуси, оборудвани с ZF ръчни скоростни кутии.
208L

3369,60 лв.
TRANSMISSIONRS FE 80W-90 Горивоспестяващо (Fuel Economy) полусинтетично масло за скоростни кутии, оси и валове. Специално се препоръчва за много натоварени хипоидни скорости. 20L

208L
34,97 лв.

6589,44 лв.
TRANSMISSIONRS FE 80W-140 Горивоспестяващо (Fuel Economy) полусинтетично масло за скоростни кутии, оси и валове. 20L

208L
35,21 лв.

6639,36 лв.
TRANSMISSIONTM 80W-90 Минерално трансмисионно масло, подходящо за скоростни кутии, оси и валове според изискванията на API GL-5. 1L
20L
208L
12,20 лв.
251,04 лв.
2318,78 лв.
TRANSMISSIONTM 85W-140 Минерално трансмисионно масло, подходящо за скоростни кутии, оси и валове според изискванията на API GL-5. 1L

208L
13,87 лв.

2049,22 лв.

EP 80W-85
Трансмисионно масло, подходящо за скоростни кутии, леконатоварени оси, валове и разпределителни кутии.
20L

232,32 лв.

EP 85W-90
Трансмисионно масло, подходящо за скоростни кутии, леконатоварени оси, валове и разпределителни кутии.
60L

598,32 лв.

EP B 80W-90
Трансмисионно масло, специално адаптирано за хипоидни валове и оси на MAN и Mercedes-Benz. Специално препоръчано за силно натоварени скорости според изискванията на API GL-5
60L

811,44 лв.

EP 80W-90
Трансмисионно масло, подходящо за синхронизирани и несинхронизирани скоростни кутии, леконатоварени оси, валове и разпределителни кутии.
208L

2548,42 лв.
DYNATRANS AC
10W
Трансмисионно масло за строителна механизация. Специално адаптирано за POWERSHIFT трансмисии, задни оси, диференциални и хидравлични системи.
208L

2588,35 лв.
DYNATRANS AC
30
Трансмисионно масло за строителна механизация. Специално адаптирано за POWERSHIFT трансмисии, задни оси, диференциални и хидравлични системи. 20L

208L
258,24 лв.

2124,10 лв.
DYNATRANS AC
50
Трансмисионно масло за строителна механизация. Специално адаптирано за POWERSHIFT трансмисии, задни оси, диференциални и хидравлични системи. 20L

208L
227,76 лв.

2196,48 лв.
DYNATRANS MPW Масло за трансмисии с имерсионни дискови спирачки и хидравлични системи за селскостопански и строителни машини. 20L

208L
218,16 лв.

2001,79 лв.
ATF 33 Течност за автоматични и полуавтоматични трансмисии, когато се изисква FORD M2C-33F/G. 20L 227,76 лв.
       
ГОРИВОСПЕСТЯВАЩИ (FUELECONOMY) МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

RUBIA TIR FE 9200 5W30
Масло, произведено по изключителна синтетична технология с горивоспестяващи свойства за дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили. Позволява удължени интервали на смяна до максималните стойнсти, препоръчани от производителя.
5L

208L

131,46 лв.

4377,98 лв.

RUBIA TIR FE 7400 10W30
Масло, произведено по изключителна синтетична технология с горивоспестяващи свойства за атмосферни и турбо дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили. Позволява удължени интервали на смяна до максималните стойнсти, препоръчани от производителя.
5L

208L

105,60 лв.

3417,00 лв.

RUBIA TIR FE 7200 15W30
Висококачествено масло с горивоспестяващи свойства за атмосферни и турбо дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили. Позволява удължени интервали на смянадо максималните стойнсти, препоръчани от производителя.
5L

208L

93,90 лв.

2927,81 лв.

МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

RUBIA TIR  8900 10W40
Ново поколение масло за дизелови двигатели базирано на LOW SAPS(EURO4)технология.Специално разработено за най-новото поколение двигатели,снабдени с DPF(филтър за дизелови частици).
208L

3446,98 лв.

RUBIA TIR  8600 10W40
Масло с изключителни характеристики базирано на синтетична технология за атмосферни и турбо дизелови двигатели.Позволява удължени интервали на смяна до максималните стойности, препо-ръчани от производителя.
5L
20L
208L

86,94 лв.
338,40 лв.
3227,33 лв.

RUBIA TIR  7400 15W40
Масло с изключителни характеристики за дизелови двигатели.разработено да отговаря на най-тежките технически изисквания за ниски вредни емисии на дизеловите двигатели. 5L
20L
208L
65,82 лв.
258,72 лв.
2348,74 лв.

RUBIA TIR  6400 15W40
Висококачествено масло за атмосферни и турбо дизелови двигатели,работещи при най-тежки условия.Подходящо за всички сезони. 5L
20L
208L
64,56лв.
253,44 лв.
2221,44 лв.

RUBIA  4400
15W40
Минерално масло за турбодизелови двигатели.Подходящо за двигатели от по-старо поколение.Адаптирано за интервал на смана до 30 000км.,според изискванията на производителите. 5L
20L
208L
55,62 лв.
217,92 лв.
1757,18 лв.

RUBIA XT
15W40
Минерално масло за атмосферни и турбодизелови двигатели, работещи при най-тежки условия.Подходящо за всички сезони.Адаптирано за интервал на смяна до 30 000км.,според изискванията на производителя.
208L

1367,81 лв.

RUBIA S
20W20
Моногрейд масло за атмосферни и турбодизелови двигатели. Подходящо за стационарни двигатели,скоростни кутии,хидравлични системи,където производителя изисква моторно масло с подходящ грейд.
20L

208L

216,00 лв.

1659,84 лв.

RUBIA S
10W
Моногрейд масло за атмосферни и турбодизелови двигатели. Подходящо за стационарни двигатели,скоростни кутии,хидравлични системи,където производителя изисква моторно масло с подходящ грейд.
20L

208L

220,32 лв.

2049,22 лв.

RUBIA S 30
Моногрейд масло за атмосферни и турбодизелови двигатели. Подходящо за стационарни двигатели,скоростни кутии,хидравлични системи,където производителя изисква моторно масло с подходящ грейд.
208L

1874,50 лв.
    
МОТОРНИ МАСЛА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ
TRACTAGRI HDX FE
15W30
Горивоспестяващо масло с изключителни характеристики, предназ-начено за двигатели на селскостопански машини.
20L
208L

255,84 лв.
2441,09 лв.
TRACTAGRI HDX Мултигрейд масло с изключителни характеристики предназначено за атмосферни и турдобизелови двигатели на новото поколение селскостопански машини.Пригодено за двигатели с ниски емисии(TIER1,TIER2).Много добра защита срещу износване.
20L

208L

187,68 лв.

1562,50 лв.
MULTAGRI SUPER
10W30
Универсално масло с изключителни характеристики за всички видове селскостопански машини,осигуряващо опростяване на поддръжката.Адаптирано за всички атмосферни и турбо дизелови двигатели,работещи при много тежки условия,за механични трансмисии,хидравлични системи,имерсионни спирачки и съединители.Много широк работен температурен диапазон-от ниска външна до най-висока работна температура.
5L

208L

234,72 лв.

4377,98 лв.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МАСЛА ЗА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ
TP MAX
10W40
Трифункционално масло,разработено за строителна и кариерна механизация,осигуряващо опростяване на поддръжката.може да се използва в двигатели,хедравлични системи,ръчни и  powershift скоростни кутии.Всесезонно.
20L

208L

281,52 лв.

2 783,04 лв.
TP TRANS
80W90
Трифункционално масло от второ поколение,разработено за стоителна и кариерна механизация.Използва се за смазване на самоблокиращи оси и диференциали,имерсионни спирачки и крайни редукции.
20L

208L

131,46 лв.

4377,98 лв.
   
ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И СТОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ
FLUIDE LDS Синтетична течност с оранжев цвят за хидравлични системи на Citroen с „HYDRActive 3”.Не се използва когато се изисква течност със зелен флуоресцентен цвят(LHM Plus).
1L

30,52 лв.
LHM PLUS Минерална хидравлична течност за  Citroen XM,Xantia,BX,CX, SM,GS.Несъвместимо със синтетични хидравлични течности.
1L

18,07 лв.
BIOHYDRAN
SE 46
Синтетично биоразградимо хидравлично масло.Висококачествен продукт,чиято формула е базирана на нова технология,включваща наситени синтетични естери.
208L

6834,05 лв.
HYDROFLO CT Хидравлично масло с много висок вискозитетен индекс,с отлична способност да намали риска от счупване при напречен натиск.
208L

2563,39 лв.
   
СПЕЦИАЛНИ ТЕЧНОСТИ
HBF 4 Синтетична спирачна течност.Препоръчва се за спирачни системи и съединители.
0,5L

13,50 лв.
HYDRAURINCAGE Специална течност за промиване на хидравлични системи. Съвместима с минерални и несъвмистима със синтетични хидравлични течности.
5L

83,34 лв.
GLACELF AUTO
SUPRA
“Very long live”антифриз,базиран на много чист моноетилен гликол и органични корозионни инхибитори. 1L
20L
208L
13,85 лв.
278,40 лв.
2713,15 лв.
GLACELF SUPRA “Long live”антифриз,базиран на много чист моноетилен гликол и съдържа органични корозионни инхибитори.Не съдържа фосфати, амини,нитрити и бор.
1L

11,27 лв.
COOLELF AUTO
SUPRA
“Very long live”антифриз,базиран на много чист моноетилен гликол и органични корозионни инхибитори.
5L

68,04 лв.
GLACELF CLASSIC Антифриз,базиран на моноетилен гликол и подбрани инхибитори.Не съдържа амини,фосфати и нитрити. 1L
20L
208L
14,00 лв.
244,08 лв.
2323,78 лв.